Expert v servisných službách

Deň čo deň dodávame čerstvo pripravené pracovné odevy presne tam, kde tieto budú potrebné. Takže vaše podnikanie sa môže výlučne zamerať len na obchodnú stránku a spolupracovníci na svoju prácu.  

Textilné služby

Odevy MicronClean

Odevy pre upratovacie služby

Priestory s čistým prostredím vyžadujú zvláštnu pozornosť. Naša služba MicronClean je navrhnutá tak, aby Vám pomohla zvládnuť oblečenie a textil pre priestory s čistým prostredím. Vyhovieme najvyšším štandardom pre kontrolu kontaminácie bez ohľadu na typ Vášho odvetvia, bez ohľadu na to, či sa ide o farmaceutický, mikrobiologický, automobilový alebo dokonca letecký priemysel. Máme k dispozícii komplexný sortiment výrobkov pre použitie v prostrediach so zvýšeným rizikom. Postupy MicronClean zahŕňajú najvyššie štandardy v oblasti kvality, ktoré zaistia zhodu so zásadami GMP (Good Manufacturing Practice).

MicronClean má vedúce postavenie v oblasti prenájmu zariadení na kontrolu kontaminácie v priestoroch s čistým prostredím a zaistí, že naše procesy budú vyhovovať najvyšším štandardom globálnych nariadení. Naše služby zahŕňajú:
  • Špecializované upratovacie a dodávkové služby.
  • Najvyššia úroveň kontroly kontaminácie.
  • Vedúce postavenie v oblasti prenájmu zariadení na kontrolu kontaminácie v čistom prostredí.

 

Metódy validácie a testovania
Kľúčovou vlastnosťou služby MicronClean nie je iba to, že udržuje stálu čistotu - môže zároveň demonštrovať, že čistotu skutočne udržuje. Z tohto dôvodu služba MicronClean zahŕňa tiež veľa uznaných metód validácie a testovania, ktoré vyhovujú požiadavkám podľa GMP a ISO 9001/2000.

Ako Vám môžeme pomôcť

  • 033 533 37 37
  • Porozprávajte sa s obchodným zástupcom