Servis má meno

Initial a CWS-boco sú oficiálne team s ponukou v oblasti podnikania v rámci servisných služieb realizovaných v celosvetovom meradle a ponúkame efektívne riešenia pre oblasť čistenia pracovných odevov, lapačov nečistôt a pri prenajímaní súvisiacich činností.

Domov

Právne oznámenie spoločnosti Initial

Tieto podmienky sa na Vás vzťahujú, behom prístupu k materiálom na tejto stránke a Vy ste zodpovedný za upozornenie na tieto podmienky kohokoľvek, kto môže mať prostredníctvom Vás prístup k tomuto materiálu.

Táto stránka je chránená autorským právom. Uverejňuje ju spoločnost Initial plc a nesmie byť kopírovaná inak, ako stiahnutím a prehliadnutím na jednom CPU a to len pre vnútornú potrebu podniku. Nesmie byť inak reprodukovaná alebo predávaná alebo nesmie byť daná k dispozícii na siete bez písomného súhlasu spoločnosti Initial plc.

Názvy "Initial®" sú registrované obchodné značky.

Akékoľvek porušenie práv spoločnosti Initial plc bude mať za následok príslušné právne kroky.

Táto stránka má len informatívny charakter. Spoločnost Initial plc sa starostlivo snažila využiť všetky znalosti pri zostavovaní obsahu tejto stránky, ale nijako neručí za správnosť akejkoľvek informácie na tejto stránke a nemôže mať zodpovednosť za akékoľvek zdelenie alebo výsledok použitia tejto stránky.

Táto stránka neslúži ako ponuka alebo ako dopyt k predaju alebo ponuka k nákupu akcií spoločnosti Initial plc, ani obsah tejto stránky nemôže byť považovaný za doporučenie k nákupu akcií spoločnosti Initial plc. Pokiaľ zvažujete investíciu, mali by ste urobiť nezávislé posúdenie a poradiť sa s odborníkom na túto oblasť, s právnym a finančným poradcom.

Ako Vám môžeme pomôcť

  • 033 533 37 37
  • Porozprávajte sa s obchodným zástupcom