Servis má meno

Initial a CWS-boco sú oficiálne team s ponukou v oblasti podnikania v rámci servisných služieb realizovaných v celosvetovom meradle a ponúkame efektívne riešenia pre oblasť čistenia pracovných odevov, lapačov nečistôt a pri prenajímaní súvisiacich činností.

Domov

Životné prostredie a spoločnosť

Záležitosti týkajúce sa životného prostredia sú stále dôležitejšie. Postupujeme podľa zásad a postupov, aby sme zaistili, že naše prevádzky budú mať najmenej škodlivý vplyv na životné prostredie. Tieto zásady sú pravidelne revidované a aktualizované.

Máme tiež komplexný súhrn zásad v oblasti zodpovednosti spoločnosti, ktoré nám umožňujú byť vzorom pre ostatných.

Záležitosti spojené so životným prostredím
Praktické kroky, ktorými demonštrujeme náš záväzok v oblasti životného prostredia.
Spoločenská zodpovednosť
Naša kultúra spoločenskej zodpovednosti.

Ako Vám môžeme pomôcť

  • 033 533 37 37
  • Porozprávajte sa s obchodným zástupcom